Gyemjáni hantik

A hantik és a manysik helyi csoportjai

A gyemjáni hantik (önelnevezésük nyimján - gyemjáni nép) a déli hantik néprajzi-területi csoportja, az Irtis jobboldali mellékfolyójának a Gyemjáankának a medencéjében élnek. Az Oroszországhoz való csatlakozás előtt a Gyemjáni fejedelemséghez tartoztak. A XVIII-XIX. században a Felső Gyemjáni (1865-től Gyemjáni) tartományban préemadó-kötelezettek voltak. A hantik egy része abban az időben postakocsi-szolgálatot volt köteles teljesiteni. Az orosz hóditás előtt gyakran támadták meg őket a nyenyec harcosok. A nyelvészet és más tények is tanúsitják, hogy a gyemjáni hantik érintkeztek a tunguz és evenki szarvaspásztorokkal (a XVII századtól a XX. század elejéig). A gyemjáni hantik nyelvjárásában számos török jövevéenyszó van, melyek eredetüket tekintve a szomszédos tatárok nyelvéből valók (a Szibériai Kánság határai a Gyemjánka folyó mentén húzódtak). A gyemjáni hantik középkorban kezdődött részleges eltörökösödése (Dolgih adatai alapján: a XVII. században - 300 osztják, Patkánov szerint: 1816-ban 346 fő) később orosz asszimilációval folytatódott. A szibériai- tatáar gazdasági és kulturális hatása eredményeképpen a gyemjáni hantik között elterjedt az állattenyésztés: ló-, szarvasmarha és juhtenyéesztés.

Déli hantik

Tyumenyi terület

Gyemján falu

Jugria néprajzi objektumainak térképe