Kondai hantik

A hantik és a manysik helyi csoportjai

Déli hantik

Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet

Konda falu

Jugria néprajzi objektumainak térképe