Szalimi hantik

A hantik és a manysik helyi csoportjai

A szalimi hantik (önelnevezésük szotom jah) a hantiknak egyik helyi néprajzi csoportja, a Nyeftyejuganszki járás területén a Nagy és Kis Szalim folyók medencéjében honosak. A déli néprajzi csoporthoz tartoznak. A szalimi nyelvjárást a nyelvészek átmeneti nyelvjárásnak tartják a déli és keleti nyelvjárás között.

Déli hantik

Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet

Szalim falu

Jugria néprajzi objektumainak térképe