Kazimi hantik

A hantik és a manysik helyi csoportjai

A kazimi hantik a hantiknak néprajzi-területi csoportja, mely 4 ezernél több főt számlál és a Kazim folyó medencéjében, mellékfolyói mentén, a Kazim folyó torkolata felé eső Ob jobb partján, Polnovát és Vanzevát falvakban élnek. A XIX. sz. vége és XX. sz. eleje óta fokozatosan változtatják a helyüket a Nazim és Ljamin folyók felső szakasza felé költözve. A kazimi hantik az utóbbi időben csoportokra szóródva élnek más népek környezetében a körzet újjonan létrehozott falvaiban és városaiban. A Kazim folyó medencéjének lakossága a hozzátartozó jobbparti Ob lakosságával együtt a XVII-XIX. században a Kazimi volosztyot alkotta, mely a volt XVI. századi Kazimi fejedelemség helyén jött létre. A sajátos nyelvjárással és kultúrával biró kazimi hantik kialakulása a XIX. századra fejeződött be. A XVII. századi adókönyvek adatainak, a XVIII. századi templomi anyakönyvek és az irodalmi források anyagainak megfelelően a kazimi hantik csoportjába beolvadtak az Ob alsó szakaszáról, a Szoszva északi részéről és a Ljapinról jött manysik. A kazimi nyelvjárás a hanti nyelv északi csoportjába tartozik, ahol a polnováti és felsőkazimi tájszólás a jellemző. Lehetséges, hogy a Kazim mentén élő hantik nyelve egy harmadik - nazimi - tájszólást képvisel. A Kazim, Nazim és Ljamin folyók felső szakaszán teljes mértékben megőrződött a hantik hagyományos kultúrája. A Kazim alsó szakaszán figyelhetők meg a kultúra legtartósabb elemei.

Eszaki hantik

Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet

Kazim falu

Jugria néprajzi objektumainak térképe