Ljapini manysik

A hantik és a manysik helyi csoportjai

A manysik egyik területi csoportját alkotják a ljapini manysik. Önelnevezésük szakv mahum (a Szakv folyó népe). Létszámuk megközeliti az 1000 főt. A Ljapin folyó medencéjét foglalják el (manysiul Szakv) és a torkolatához közeli északi Szoszva folyó középső folyását. A mostani adminisztrativ felosztás szerint a Szaranpauli területet és a Szoszvai közigazgatási terület egy részét foglalják el, melyek a Berjozovói járáshoz tartoznak (régebben a Ljapini voloszty a Berjozovói járáshoz, az pedig a Tobolszki kormányzósághoz tartozott). A ljapini manysik a manysi nyelv északi nyelvjárását beszélik. Néprajzilag az északi manysi csoportba tartoznak. Nyugaton a komik a szomszédjaik, északon komik és nyenyecek, észak-keleten és keleten a hantik, délen a szoszvai manysik. A ljapini manysik kezdettől fogva érintkeztek az oroszokkal. A migrációs folyamatok a ljapini manysik vezetékneveinek megváltozását eredményezték. Jelenleg a Ljapin folyó alsó szakaszán a legygyakrabban előforduló vezetéknevek: Hozumov, Albin, Tarátov, a felső folyásnál: Hozumov, Szajnáhov, Tyihonov, Kacsáanov.

Manysik

Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet

Ljapin folyó

Jugria néprajzi objektumainak térképe