Szoszvai manysik

A hantik és a manysik helyi csoportjai

A manysik egyik területi csoportja a szoszvai manysi csoport. Önelnevezésük tagt mahum (a Tagt folyó népe), tagt manysit. Létszámukat tekintve több mint 800 főt számolnak. Az északi Szoszva folyó (manysiul Tagt) medencéjében, a Ljapin mellékfolyója medencéjének kivételével vannak letelepedve. A jelenlegi adminisztrativ felosztás szerint a Berjozovói járáshoz tartozó Berjozovói, Vanzetúri, Igrimi, Szoszvai, Nyakszimvoli községi tanácsok területein élnek. Az orosz fennhatóság megléte óta a Tobolszki kormányzóság Berjozovói járásának Ljapini, Szoszvai, Podgorodnoi volosztyaiba tartoztak. A szoszvai manysik a manysi nyelv északi nyelvjárását beszélik (a szoszvai nyelvjárás felső-, középső- és alsószoszvai tájszólását). A manysik éeszaki néprajzi csoportjához tartoznak és felső- és alsószoszvaiakra oszlanak. A felsőszoszvai manysik kialakulásában jelentős szerepet játszottak a lozvai vogulok, az alsószoszvaiékban a berjozovói osztjákok. Nyugati szomszédjaik a komik, északi szomszédjuk a ljapini manysik, a déliek a lozvai, pelimi és kondai manysik. A szoszvai manysik kezdettől fogva érintkeztek az oroszokkal, akik különösen nagy hatást gyakoroltak az alsószoszvai csoport kultúrájára. A manysik áttelepitése a XX. század második felében a célból, hogy nagyobb településeket hozzanak létre, azt eredményezte, hogy északi Szoszva manysi származású lakóinak vezetékneve megváltozott. Jelenleg a felvidéken a legelterjedtebb vezetéknevek a Szambindalov, Anemgúrov, Nomin, Algadjev. A Nomin név a XVIII. századtól kezdve van feljegyezve. Az Északi Szoszva középső folyásánál megfigyelhető a vezetéknevek sokasága: Kúgin, Hozumov, Szadómin, Gindibin, Vingilev, Taratov.

Manysik

Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet

Szoszva

Jugria néprajzi objektumainak térképe