Create_a_map_small
Mymaps_smallZELENO MORJE

Lepo pozdravljeni!
Preko toponimov lahko marsikaj zvemo o zgodovini naših krajev!
Smo učenci Dvojezične Srednje Šole v Špetru, ki se nahaja v Nadiških dolinah, v Julijskih Predalpah, jugo-zahodno od Triglavskega Narodnega Parka in južno od Naravnega Parka Julijskih Predalp.
Ustvarili smo geomapo "Zeleno morje" v treh jezikih: v slovenščini, italijanščini in angleščini. Odprta je učencem vseh šol, ki želijo sodelovati pri zabavnem delu vstavljanja markerjev in vključevanja vanjo podatkov in fotografskih posnetkov glede na naravoslovne, kulturne in zgodovinske značilnosti domačih krajev.
Določeni kraji, kot so na primer naše Nadiške doline v deželi Furlanija-Julijska Krajina (v Italiji), izgledajo resnično kot "zeleno morje" posejano z otoki-vasmi in zaselki-, če gledamo nanje iznad gričev, gorskih grebenov ali pa celo iz satelita, kot v našem slučaju (Google Maps)!
Nadiške doline prekrivajo predvsem gozdovi listavcev. Zato so od nekdaj imela drevesa in gozdarstvo važno vlogo med našimi predniki, ki so si morali od VI stol. dalje izrezovati vitalen prostor med njimi.
Že sama imena številnih vasi in zaselkov naših dolin nas spominjajo na drevesa in na gozdove... kar oglejmo si jih torej v geomapi "Zeleno morje"!
Kaj pa vaši kraji? Ali imate tudi vi vasi poimenovane po drevesih in krajevnih značilnostih (podobno so tudi v Sloveniji vasi z imeni dreves: Vrba, Hrastovlje...)? Potem pa kar pridružite se nam in dodajte nove markerje, kar na isti geomapi!
V šolskem letu 2012-2013 so se nam pridružili pri delu učenci Srednje Šole za Slovence iz Celovca! Lepo smo sodelovali z njimi!
V šolskem letu 2013-2014 pa sodelujemo z našimi prijatelji Osnovne Šole Dušana Muniha iz Mosta na Soči! Čudovito!
Vse to je privedlo do povečanja geomape, ki sega sedaj od Nadiških dolin do Koroške,gornje Soške doline, Terske doline in doline reke Idrije (Iudrio).
(view on the map)
JAGNJED = IAINICH (=TOPOL, PIOPPO)
Zaselek se nahaja v čudoviti geografski legi z izjemnim pogledom na Južne Julijske Alpe, na Matajur in na nižino tja do Jadranskega morja.
Ime zaselka je sicer povzeto po topolih = belih jagnedih, vendar ohranja v neposrednji bližini stoletne kostanje in lepo očiščene gozdove tja do bližnje poti 747-Via Alpina, ki je svetovno znana.
(view on the map)
DOLENJI TARBIJ = TRIBIL INFERIORE ( TREBITI = DISSODARE)
Ime tako Dolenjega Tarbija kot Gorenjega Tarbija (nedaleč od tu) izvira iz besede "trebiti", se pravi čistiti naravne prostore. V okolici vasi se nahajajo najlepši travniki na grebenih in planjavah Nadiških dolin. Posebno lepi so travniki znani pod imenom Planino.
(view on the map)
GORENJI TARBIJ = TRIBIL SUPERIORE (TREBITI = DISSODARE)
Gorenji Tarbij se nahaja na 640 m nmg, za njim je hrib Hum (912m nmg. Lep razgled na Nadiške doline.
Tako kot v primeru Dolenjega Tarbija, so vaščani tudi te vasi pridno trebili gozdove in travnike.
(view on the map)
PODBONESEC = PULFERO , CENTRALA BIOMASE
Podboneška občina je v zadnjih desetletjih uresničila in uporabila centralo na biomase, ki je grela šolo, telovadnico, ambulatorij in občinski sedež. Tudi privatna poslopja so se lahko povezala nanjo. Centrala proizvaja električno energijo z napetostjo 348 Kw, v enem letu sežge 150 ton cipata, ki stane samo 85 evrov na tono. (Pobuda je dobra, saj obkroža občino zeleno morje, drevesa vseh vrst!)
(view on the map)
HLODIČ = CLODIG (MALI HLOD = PICCOLO TRONCO)
Od tu se pot razcepi: ena pelje do Topolove, druga pa proti Dreki.Ob vasi teče Rieka.
(view on the map)
HOSTNE = COSTNE (HOSTA = BOSCO)
Na prisojni strani griča leži Hostne. Potok Hošnjak ob zaselku je pritok Rijeke.
(view on the map)
GARMAK - GRIMACCO (MALI GRM = PICCOLO ARBUSTO)
Garmak je skupina zaselkov na prisojnem pobočju hribovitega grebena v dolini reke Kozce
(view on the map)
PODUTANSKI MALIN (MLIN) = MULINO DI SAN LEONARDO
Vzdolž potoka Patok in ob cesti,ki pelje od Podutane do Utane, se nahaja mlin, ki je ohranil svoje značilnosti vse do danes (manjka mu samo leseno kolo. danes.
Nedaleč od tu je lep slap Kot, visok kakih 12 metrov. Nad njim pa je skrita v skali jama Star Čidad, dolga 1200 metrov z izredno lepimi stalaktitami.
(view on the map)
JESENJE = IESSEGNA (JESEN = FRASSINO)
Z vrha zaselka Jesenj je zelo lep pogled na dolino Arbeča proti Podutani in spodnji dolini Kozce. Jesenov in mešan gozd se polašča vsega grebena.
(view on the map)
UŠIVCA = USSIVIZZA (OŠNJE = JELŠA = ONTANO)
Ušivca leži na prisojni strani nižjega hribovitega grebena doline Arbeča
(view on the map)
OŠNIJE = OSGNETTO (OŠNJE = JELŠA = ONTANO)
V dolini Kozce, takoj po Škrutovem, se je ohranila strnjena vasica z značilno strukturo. Na osrednjem trgu je kamnit vodnjak.
(view on the map)
HRASTOVIJE =CROSTU' (HRAST = QUERCIA)
Čeprev leži Hrastovije na osojni strani grebena, ima zaselek lepo pozicijo v dolini reke Kozce.
(view on the map)
JESIČJE = IESIZZA (JESIKA = PIOPPO TREMULO)
Na prisojni strani gorskega grebena v dolini Arbeča se nahaja Jesičje, zaselek poimenovan po topolih-jesikah
(view on the map)
CEDRON = CEDRON (VELIKA CEDRA = GRANDE CEDRO)
Velika cedra ne obstaja več, ob zaselku so pa visoke jelke...
(view on the map)
KLENJE = CLENIA (KLIN = ACERO CAMPESTRE)
V dolini Aborne je na prisojni strano hriba Roba prijetna vas, ki se je v zadnjih letih lepo razvila. V središču Klenj je značilna cerkev Svetega Antona 16. stoletja, ki priča o kulturni povezavi Nadiških dolin z bližnjo Slovenijo.
(view on the map)
BJAŠKI MALIN (MLIN) = MULINO DI BIARZO
Obnovljen mlin 17. stoletja ob reki Nadiži. Nad gozdom ob glavni cesti deluje nov mlin družine Dorbolò na električen pogon). V neposrednji bližini starega mlina se nahaja antično zavetišče dobe paleolitika, mezolitika in neolitika.To je znamenit arheološki prostor Furlanije-Julijske Krajine.
(view on the map)
LIPA = TIGLIO
Lipa (Tiglio v italijanščini) je prijetna vasica ob reki Nadiži, ki ohranja votivno cerkvico Sv. Luke 16. stoletja v čistem neogotskem slogu škofjeloške šole. V notranjosti je dragocen zlati oltar 17.stoletja.

(view on the map)
LASCE =LASIZ (LAZ, LAZE = GOZD OČIŠČEN PRED NASELITVIJO; SELVA DISBOSCATA)
Beseda "laz" se nanaša na prvotne gozdove, ki so bili očiščeni ob naselitvi in ki so se nahajali v bližini vasi. Izvor besede je zelo starodaven.
Vas Lasce se nahaja v občini Podbonesca v dolini reke Nadiže, nedaleč od znane Landarske jame.
(view on the map)
GABROVCA = GABROVIZZA (GABER = CARPINO)
Gabri so obkrožali to prijetno vasico na prisojni strani hriba Matajurja. Lepo so očiščeni travniki(v vasi se ohranja značilen kamnit senik) in na pobočjih so pridobljene njivice s terasiranjem.
(view on the map)
TOPOLUOVE = TOPOLO' (TOPOL = PIOPPO)
Vas Topolovo, poimenovana po topolih, se nahaja na strmem pobočju najbolj vzhodne strani Videmske pokrajine, zelo zraven Slovenije. Značilna spontana arhitektura, katero zaznamujejo kamnite stavbe s lesenimi ložami, kamnite strme ceste in kozolci. Dandanes je zagotovljena gostoljubnost s sistemom "albergo diffuso".
(view on the map)
LAZE = LASE (LAZ = GOZD OČIŠČEN PRED NASELITVIJO; SELVA DISBOSCATA)
Beseda "laz" se nanaša na gozdove, ki so bili očiščeni ob naselitvi, je zelo starega izvora. Taki gozdovi so se nahajali v bližini vasi.
Laze je lep in strnjen zaselek na sedlu med dvemi pobočji v občini Dreke.
(view on the map)
DREKA = DRENCHIA (DREN = CORGNOLO)
Na južnem pobočju gorskega grebena Kolovrata, kjer so se med prvo svetovno vojno odigrale odločilne bitke, se nahaja Dreka,ki sestoji iz več lepih zaselkov. Področje je strmo, delo na njem je težko, vendar je pogled na dolino Kozce in Rijeke,na Južne Predalpe, pa na furlansko dolino in na Jadransko morje tja di Istre izjemno!
Značilna tradicionalna arhitektura,
kamniti seniki in kašče.
(view on the map)
PRAPROTNICA = PRAPOTNIZZA (PRAPROT = FELCE)
Zaselek na strmem grebenu priča o trdem delu prebivalstva v goratih predelih. Ime kraja pa priča o gozdovih, ki so nekoč rastli na teh tleh.
(view on the map)
KLIN - CLIN( KLEN = ACERO CAMPESTRE)
V predelu Marsìen je značilen zaselek Klin, poimenovan po drevesih klenih. Nahaja se pod gorsko potjo Via Alpina (označena je na topografski karti Tabacco 1:25.000). Očiščeni travniki in terasiranje so pripomogli k uvedbi kozjereje na strmem grebenu.
(view on the map)
ORIJEHUJE = ORIECUIA (OREH = NOCE)
Vas je popolnoma zapuščena. Nekoč je povezovala naselja Marsina in Ruonca pod hribom Matajur, ki je simbol Nadiških dolin.(view on the map)
JELINA = IELINA (JELKA = ABETE ROSSO)
Zaselek je poimenovan po jelkah, saj smo na 600 metrih nadmorske višine. Nad travniki ohranja zaselek lep senik-kozolec s kamnitimi nosilnimi stebri in lesenim strešnim ogrodjem. Tudi stranske stene imajo značilno leseno strukturo s prečnimi deskami,na katere polagajo domačini seno in druge poljedelske proizvode, da se sušijo.
(view on the map)
NABRIEZ, PREHOD (BREZA=BETULLA= PASSO VICINO ALLA BETULLA)
Prehod, katerega ime je povzeto po brezah, je povezoval občini Sovodnje in Livek; po njem je nekoč potekala državna meja med Italijo in Slovenijo.
(view on the map)
ARBIDA (ROBIDA = ROVO)
Pod Arbido ni robidovja, pač pa lep bukov gozd
(view on the map)
ČIŠNJE = CISGNE (ČEŠNJA = CILIEGIA)
Mala vasica je na žalost popolnoma zapuščena. Domovi so prazni, vanje vdira zeleno morje...

"V osupljivo kratkem času si je gozd ponovno prilastil prostor, ki mu ga je človek iztrgal v desetletjih trdega dela. Spomladi ali poleti se lahko zgodi nekomu, ki ne ve, da hodi skozi nekdanjo vas, da gre mimo zidov hiš, ki še vedno stojijo, ne da bi se tega sploh zavedal. V zimskem času pa zapuščenost...prevzame neko grozljivo dimenzijo, kot da bi šlo za kakšno slutnjo..."(povzeto po delu Mala Apokalipsa,avtor: Alvaro Petricig)
(view on the map)
POUČNO-NARAVOSLONA POT NA HRIBU ROBA PRI ŠPETRU (SAN PIETRO AL NATISONE)
Na hribih Bardo in Roba za Špetrom je označena poučno-naravoslovna pot, katere se vsako leto poslužujemo pri izvedbi šolskega Orienteeringa s prvošolci.
(view on the map)
GRAD GRONUNBERG, PREŠNJE= PURGESSIMO
Ali ni škoda, da se je ta gozd tako razrastel, da bo kmalu prekril grad?
Ali želite spoznati zgodovino tega gradu?
(view on the map)
DUBENIJE=OBENETTO (DOB=ROVERE)
Današnja cesta se ustavi tu, tudi nekdanja pot. Za vasjo je gozd, nekoč gozd hrastov...
(view on the map)
PARK WALDERLEBNISWELT, ŠKOCJAN -ST.KANTIAN
V tem prijetnem naravnem parku v Škocjanu na Koroškem, ki je zelo primeren tudi za mlade športnike, smo se lepo sprostili z učenci Srednje Šole za Slovence iz Celovca! Hvala za prijeten dan in za vašo gostoljubnost! -učenci Dvojezične Srednje Šole iz Špetra (Nadiške doline)
(view on the map)
BUKUJE, VRH (BUKEV - FAGGIO)
Vrh Bukuje (1022 m nmg) ločuje marsinske vasi od Ruonskih vasi. Nad vsemi gospoduje hrib Matajur (1641 m nmg).
(view on the map)
LOG, LOCH (LOG=PRIJETEN GOZDIČEK OB REKI, BOSCO AMENO LUNGO IL FIUME)
Beseda "log" zaznamuje očiščene gozdove, ki so oddaljeni od naselij; nanaša se na gozdove, ki so bili iztrebljeni tudi nedavno in ki se nahajajo v bližini rek ali potokov.
Beseda log je srednjeveškega izvora.
Zaselek Log in bližnji Linder leži ob reki Nadiži v občini Podbonesca.
(view on the map)
HLASTA-CLASTRA, KAMNOLOMI -CAVE
Nadiški kamen - Pietra Piasentina - je lep in trd kamen, primeren za gradnjo in kiparstvo. Kaj pa glede problematike kamnolomov in na njihov vpliv na teritorij in na življenje domačinov?
(view on the map)
TARPEČ-TARPEZZO, NEKDANJI KAMNOLOM
Upajmo, da je kamnolom res zaključil svoje delo! Ali pa se morda motimo...
(view on the map)
ATUCA-ALTOVIZZA, KAMNOLOM
Mine in težki tovornjaki, ki prevažajo skale v dolino, včasih hudo motijo domačine. Domovi kažejo velike razpoke zaradi eksplozij min. Pobočja so grdo razjedena. Dobiček pri vsem tem imajo le lastniki kamnoloma.
(view on the map)
MOST NA SOČI - PLOVBA PO JEZERU NA BARKI LUCIJI
Spomladi 2012 smo se vkrcali z učenci 8.A in 8.B razreda Osnovne šole Dušana Muniha na turistično ladjo Lucijo. Joj, kako je bilo prijetno in zabavno! Najlepša hvala vsem, ki so pripravili tako poučno srečanje!
(view on the map)
BARNAS- VERNASSO (bivši kamnolom laporja)
Kamnolom laporja pri Barnasu (občina Špeter), ki je v preteklosti sicer odigral svojo vlogo, je zapuščen. Arheologi so med kamninami odkrili ostanke zob nosoroga "Stephanorhinusa Kirchbergensisa" zmernotoplega interglacialnega obdobja dobe Wurma (pred 1.800.000 leti). Obširen kamnolom zelo kvari okolje, ki predstavlja vhod v Nadiške doline!
Leta 2000 je paleontolog Piccini iz Čedada predložil načrt za uresničitev velikega geološkega parka v bivšem kamnolomu v Barnasu, vendar dežela Furlanija Julijska Krajina in Evropska Zveza tega projekta nista oodobrili; to pa predvsem zato, ker bi bila izvedba načrta predraga. Znanstvenik, ki je došolal v ZDA, je želel ustvariti v tem geoparku didaktični center, kjer naj bi učenci vseh šol spoznali geologijo in predzgodovino naših krajev in celotne zemlje. Istočasno pa je tudi predlagal trgovino fosilov, veliko parkirišče in restavracijo. Geološki park naj bi tako obiskalo do 500.000 oseb letno.
(view on the map)
AŽLA -AZZIDA, NEKDANJI KAMNOLOM
Svetujemo, da si ogledate, kako so lastniki vključili nekdanji kamnolom v urejen vrt
(view on the map)
TARPEČ, NOV KAMNOLOM?
Nad nekdanjim kamnolomom so novi lastniki odprli nov kamnolom...
(view on the map)
MLIN NA VODO, ZAMIR = ZAMIR, MULINO AD ACQUA
Starodavnega mlina na vodo domačini ne uporabljajo več, lahko pa se spočijemo ob zelo prijetnem potoku Arbeču in smo potem še gostje v domačiji Claudije v zaselku Zamir, ki nas povede v nekdanje življenje v Nadiških dolinah.
(view on the map)
ARHEOLOŠKE NAJDBE NA HRIBIH BARDA IN ROBA
Hriba Roba in Barda za Špetrom sta povezana med seboj preko sedla. Tu so že pred leti izkopali arheološke najdbe 1. železne dobe (gradišče na hribu Bardo). Tudi rimski in langobardski vojščaki so zapustili na teh hribih svoja orožja, ker so bila tu njihova postajališča. Treba bi bilo bolje čistiti gozdove na teh hribih.
(view on the map)
NEKDANJI MLIN V ŠPETRU
Kjer je do prejšnjega stoletja deloval mlin na vodo, praznujejo domačini vsako leto meseca avgusta praznik Nadiže.
(view on the map)
NEKDANJI KAMNOLOM V ŠPETRU
Med sprehodom po poučno-naravoslovni poti na hribih Bardo in Roba se znajdemo pred kamnitimi odpadki nadiškega kamna. Tu so nekoč odkopavali značilen siv trd kamen, danes napačno poimenovan "pietra piasentina".
(view on the map)
NEKDANJI KAMNOLOM V ŠPETRU
Pod hribom Roba je bil nekoč kamnolom laporja.
(view on the map)
LIPA, NEKDANJI KAMNOLOM
Nekdanji vaški kamnolom ni bil zelo velik, zato se danes še kar dobro vključuje v okolje.
(view on the map)
PETJAG - PONTEACCO, NEKDANJI KAMNOLOM
V Petjagu so imeli vaški kamnolom, ki pa se ni razširil prekomerno. Danes ge ne izkoriščajo več, vključen je še kar diskretno v okolje.
(view on the map)
BAJAR, NEKDANJI MLIN
Nekoč je deloval pri Bajarju mlin.Danes se lahko v tem prijetnem kraju ob Arbeču odpočijete in pogostite, saj je postala kamnita hiša prijeten B&B.
(view on the map)
NEKDANJI MLIN NA VODO PRI AŽLI - EX MULINO AD ACQUA PRESSO AZZIDA
V neposredni bližini kraja, kjer deluje danes moderen mlin Pussini, je bil nekoč kamnit mlin na vodo ob reki Aborni.
(view on the map)
NEKDANJI MLIN NA VODO PRI MUOSTU - EX MULINO AD ACQUA PRESSO IL PONTE SAN QUIRINO
Sotočje rek Aborne in Nadiže je seveda primerno za delovanje mlinov na vodo. Tu je nekoč deloval star mlin na vodo.
(view on the map)
LIESA - LIESSA (= TRONCHI)
Zanimiva vasica ob sotočju Rieke in Kozce
(view on the map)
LOG - LOCH (LOG = OČIŠČEN GOZD)
Mali zaselek Log. Izvor besede kaže, da so bili na tem kraju gozdovi, katere so očistili v poznejših časih, nekje proti srednjemu veku.
(view on the map)
KOSTANJE=KÖSTENBERG
(view on the map)
GLUHI LES=LAUCHENHOLZ
(view on the map)
DOBIČNIK=DOBITSCHNIG (DOB = HRAST)
Majhna vas
(view on the map)
STEIN IM JAUNTAL-kAMEN V PODJUNI
(view on the map)
ČAHL=KEGEL
Kegel je nezakonski otrok. Prva omemba KÖGL (1399)
(view on the map)
NAGNOJ, KRAJ (=MAGGIOCIONDOLO)
Beseda "nagnoj", ki se nanaša na drevo negnoj, izraža jasno svoj pomen: rastlina je strupena za živali, primerna samo za "na gnoj"!
(view on the map)
PRAPOTNO (PREPOTTO) - PRAPROT=FELCE
(view on the map)
PRAPOTNI TARCMUN - TERCIMONTE (PRAPROT=FELCE)
(view on the map)
kraj BUKOVICA - loc. BUCOVIZZA ( BUKEV = FAGGIO)
(view on the map)
kraj BUKOVICA - località' BUCOVIZZA (BUKEV=FAGGIO)
(view on the map)
KLINAC - CLINAZ (KLEN=ACERO CAMPESTRE)
(view on the map)
vrh BREZA - monte BREZA (BREZA=BETULLA)
(view on the map)
KOSTANJEVICA (KOSTANJ =CASTAGNO))
Kostanjevica je majhna vasica blizu Liga v Občini Kanal ob Soči. Ime je dobila po bližnjem kostanjevem gozdu. Po ljudskem izročilu naj bi bilo v njem toliko kostanjevih dreves, da so se polhi in veverice selili po Kolovratu od reke Idrije do Soče in nazaj, ne da bi se spustili na tla. Kostanjeviška posestva so segala od vrha hriba, imenovanega Kal, pa vse do reke Idrije v dolini. Vaščani so si pri delu med seboj vedno pomagali. Navada je bila, da so se možje zjutraj poklicali in s skupnimi močmi opravili delo, en dan pri eni hiši, naslednji dan pa pri drugi. Tako so se med družinami in posamezniki spletale močne vezi, kar je pripeljalo do velikih skupnih akcij tudi na drugih področjih.
(view on the map)
kraj OREHOVJE (OREH = NOCE)
(view on the map)
kraj HOŠČINA (HOSTA; GOZD = BOSCO)
(view on the map)
kraj BUKOVJE (BUKEV = FAGGIO)
(view on the map)
kraj TRNJE (TRN = SPINA;TRNJE = ROVI)
(view on the map)
kraj LIPOVCA (LIPA = TIGLIO)
(view on the map)
kraj BUKOVJE (BUKEV = FAGGIO)
(view on the map)
JESENJE, naselek(JESEN = FRASSINO)
(view on the map)
kraj PODLIPE (LIPA = TIGLIO)
(view on the map)
HRASTOV KRAJ (HRAST = QUERCIA)
(view on the map)
VIŠNJEVIK (VIŠNJE; ČEŠNJE = CILIEGIE)
išnjevikje ena redkih briških vasic, ki nima svoje cerkve. V srednjem veku je zaslovela po višnjevskih gospodih in po Rittersbergu, najstarejši graščini v Brdih. Ostankov te graščine danes ni več. V tej razlóženi briški vasici boste izvedeli vse o rojstvu rebule, ki je bila v pisnih virih prvič omenjena že leta 1336. Henrik iz Rittersberga je namreč kupil vinograd, v katerem so vsako leto pridelali šest veder rebule. Znano je, da je bila od nekdaj rebula iz Višnjevika, Gradnega in Krasnega najboljša in so jo trgovci najprej pokupili. Nič čudnega torej, da so tu ustanovili Društvo ljubiteljev rebule in da v začetku maja njej v čast prirejajo Praznik rebule in oljčnega olja. Tudi oljke, ki so pred desetletji skoraj izginile iz Brd, imajo ob rebuli svoje častitljivo mesto.
(view on the map)
vrh BREZOVK (BREZA = BETULLA)
Detajl iz šporče.Prostor, v katerem so pomivali posodo in shranjevali posodo in pribor. Pogosto tudi pripravljali hrano pred kuhanjem.

Lastnik Goljevšček Alojz
(view on the map)
kraj ŠIBJE (VRBOVO ŠIBJE,ŠIBOVJE = SALICI INFESTANTI)
(view on the map)
kraj JAVORCA (JAVOR = ACERO)
kamnolom
(view on the map)
GABRJE, naselek (GABER = CARPINO)
Gabrje - zaselk vasi Šlovrenc.
(view on the map)
DOBOVLJE, naselek (DOB, HRAST = QUERCIA)
V Brdih je veliko zaselkov ali območij z imenom Dobovje ali po domače Dobuje, zaradi hrastov, ki rasejo tam ali so nekoč rasli.
(view on the map)
GARMOVČICA, naselek - loc. STREMIZ (GRM = ARBUSTO)
(view on the map)
LAZE, naselek - borgo LASE (LAZ; LAZE = GOZD OČIŠČEN PRED NASELITVIJO = SELVA DISBOSCATA)
(view on the map)
BREZJE - MONTEMAGGIORE (BREZA = BETULLA)
(view on the map)
LAZ, vrh (LAZ, LAZE = OČIŠČEN GOZD - SELVA DISBOSCATA)
(view on the map)
ORIEHAR, kraj (OREH = NOCE)
(view on the map)
DRIENJE, kraj (DREN = CORGNOLO)
(view on the map)
vrh BEREZZA (BREZA = BETULLA)
(view on the map)
BRINOUJE, kraj (BRIN = GINEPRO)
(view on the map)
BRINICA, vrh (BRIN = GINEPRO)
(view on the map)
NA KLINU, vrh (KLIN = ACERO)
(view on the map)
KLIN, kraj (KLEN = ACERO)
(view on the map)
JAUARJE, kraj (JAVOR = ACERO)
(view on the map)
LIPNJAK, kraj (LIPA = TIGLIO)
(view on the map)
ZAHOSDE, kraj (ZA HOSTO, ZA GOZDOM = DIETRO AL BOSCO)
(view on the map)
KLIN, kraj (KLIN; KLEN = ACERO)
(view on the map)
PUSTI GOZD, kraj (= BOSCO SOLITARIO)
(view on the map)
LIPNJAK, kraj (LIPA = TIGLIO)
(view on the map)
grad GUSBERG, GUSPAR (castello)
(view on the map)
DOBROVO
Središče Brd in sedež občine je Dobrovo z nekaj več kot 400 prebivalci, ki je hkrati tudi središče briškega vinorodnega okoliša. Ime je kraj dobil po dobu, hrastu, nekdaj najbolj razširjenem drevesu v Brdih. V neposredni bližini se dviga mogočni grad Dobrovo, kjer si lahko ogledate stalno zbirko grafičnih del svetovno znanega slikarja Zorana Mušiča in druge občasne muzejske zbirke, pa tudi različne prireditve v Viteški dvorani ali na grajskem dvorišču. Za zgodovino gradu sta še posebej dragoceni sobi v prvem nadstropju, ki prikazujeta življenje družine Baguer, ter del vrnjene izvirne opreme.
(view on the map)
TREBINJA - TREFFEN
(view on the map)
ČREŠNJE -KERSCHDORF
(view on the map)
VRBA - VELDEN
(view on the map)
KRIVA VRBA - KRUMPENDORF
(view on the map)
LIPA - LIND
(view on the map)
DRVEŠA VAS - EBERSDORF
(view on the map)
DOBROWA- AICH (DOB = HRAST)
(view on the map)
DOBJA VAS (DOB = HRAST)
(view on the map)
BREZNICA (BREZA)
(view on the map)
JAVORJE (JAVOR)
(view on the map)
JAVORJE (JAVOR)
Javorje so naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.
(view on the map)
LOG NAD ŠKOFJO LOKO (LOG = OČIŠČEN GOZD)
(view on the map)
TREBIJA (TREBITI = ČISTITI GOZD)
Trebija je naselje v Občini Gorenja vas-Poljane
(view on the map)
LAZEC (LAZ = OČIŠČEN GOZD)
(view on the map)
OREHEK
Strma pobočja, prepadni skalnati robovi se raztezajo na obronkih Kojce, osamelo
strmijo nad hribovskimi vasi, kot so Zakojca, Orehek, Jesenica in Bukovo.
(view on the map)
KOSTANJEVEC, naravni park
Na obrobju Šentviške planote je slikovita je soteska potoka Kostanjevec.
(view on the map)
PRAPETNO
Leta 1878 so pri popravljanju ceste pod Prapetnim našli rimski denar. Rutar, Zgodovina Tolminskega (1882) 14. Mozetič, Tolminski zbornik (1956) 26.
(view on the map)
GABRJE
O nastanku imena Gabrje kroži več legend, vendar pa vse veže skupna vez,in sicer gabrova drevesa.

Najzanimivejša in najbrž prav zato tudi najmanj verjetna je sledeča:

Sprva naj bi celotno področje pripadalo vasi Dolje, kjer je živel hudoben človek, ki je storil veliko slabega. Zato so ga ljudje izgnali. Umaknil se je v gabrov gozd zraven vasi ter tu posedal in kadil čike, narejene iz gabrovega lesa. Tako je dobil vzdevek GABERŠČIK, kar pa je tudi prvotni priimek vseh večjih kmetij v Gabrjah, le da se je priimek v času italijanske okupacije spremenil v Gabršček. Končno se je ta človek ustalil ob potoku, si sezidal hišo, okrog katere se je potem razvila vas.
(view on the map)
JAVORCA
Visoko nad strugo Tolminke se dviga leseno svetišče – spominska cerkev Svetega Duha v Javorci.
Posvečena je padlim avstro-ogrskim branilcem tolminskega bojišča soške fronte (1915–1917).
Kot najlepši spomenik 1. svetovne vojne na ozemlju Republike Slovenije se je leta 2007 uvrstila med zgodovinske spomenike, ki nosijo znak evropske kulturne dedišcine.
(view on the map)
LOGJE (LOG = OČIŠČEN GOZD)
(view on the map)
Grad ahrensberg
(view on the map)
GRAD AHRENSBERG
(view on the map)
TRNOVO OB SOCI (TRN-SPINA)
Okolica je prepredena s stezami,gozdnimi potmi in makadamskimi cestami,ki ponujajo neomejene možnosti raziskovanja čudovite narave. Poleg vodnih športov organiziramo tudi terensko jahanje ter izlete s štirikolesniki.
(view on the map)
Ciao
Ciao
(view on the map)
Log pod Mangartom
Pod Stožami se je sredi novembra 2000 v dveh dnevih sprožil plaz, ki je kot drobirski tok prizadel 4 km oddaljeni Log pod Mangartom. 1.000.000 m3 materiala (zemlje, kamenja, drevesnih debel...) se je sprožilo na nadmorski višini med 1400 in 1600 m in se naložilo pretežno na nadmorski višini 630 m. Posledice plazu, ki je po merah premaknjene mase na več kot 25 ha in odložene na več kot 15 ha eden največjih v Sloveniji do sedaj, so bile katastrofalne. Življenje je izgubilo 7 ljudi, porušenih je bilo 6 stanovanjskih in gospodarskih objektov in bolj ali manj poškodovanih še 23 objektov v Zgornjem Logu. S porušitvijo 2 mostov je bila prekinjena cestna povezava med Bovcem in Predelom, ki je življenjskega pomena za to območje. Zasuta in delno uničena je bila cesta na Mangart, večja škoda pa je bila storjena tudi na energetskih objektih. Neposredna škoda je bila ocenjena na skoraj 2 milijardi tolarjev. Na osnovi do sedaj izvedenih raziskav je ocenjeno, da je na plazišču še približno 3 milijone m3 materiala, potencialno nevarnega za nastanek novih plazov.
(view on the map)
Bukovski vrh
Ime ima po bukvah.
Zanimivost: leta 1957 so na koti 765 odkrili jamo Črvov brezen, dolga je 14 m,enako tudi globoka.
(view on the map)
Gorenji log
Je majhna vasica nad strugo reke Soče.
(view on the map)
GOZDNA UČNA POT NA RAZGLEDNO TOČKO
Gozdno učno pot so uredili učenci OŠ Dušana Muniha Most na Soči. Imena rastlin so označena s tablami. Na poti je razgledna točka, s katere je čudovit pogled na Most na Soči.
(view on the map)
LOGARŠČE
101 Pasjemark

Enkrat je bilo na današnjem Stopškem polju mesto Moreja. V tem mestu je živel grof, kateremu je desetnica prerokovala, da bo vse v njegovi hiši nesrečno, kar bo prvorojeno. Najprej sta se rodila jagnje in hči. Skrbno so pazili na jagnje, da bi videli, če bo resnica, kar je prerokovala desetnica. Niso ga odgnali na planino, ki je bila na kraju, kjer so danes Logaršče. Ko je iz jagnjeta zrasel oven, so ga na grofov rojstni dan zaklali. Ko so ga pekli na ražnju, je pritekel volk in jim odnesel pečenega ovna. Še bolj pa so začeli pazit na hčer. Zaprli so jo v grad in skrbno varovali. Ko je dekle zraslo, si je zaželelo svobode. Ker njena prošnja ni bila uslišana, je prosila, naj ji dajo vsaj kako igračo. Grof je dovolil, da so ji dali psa. Čez nekoliko časa je s psom zanosila in rodila je sina, ki so mu rekli Pasjemark. Otrok je vedno najprej zalajal, predno je začel jokat. Grof je ukazal, naj dajo dete v škatlo in ga nesejo v reko Idrijco. Tok je odnesel škatlo s seboj in jo odložil v mestu Oglej. Tu so otroka rešili premožni ljudje. Deček je rastel in postal močan fant. Še vedno pa je zalajal, predno je začel govorit. Postal je vladar Benetk, a je sovražil rodno mesto Morejo. Vzdignil je vojsko in z njo pokončal Morejo, da danes ni več sledu o njej.

Logaršče, 1965
(view on the map)
NA LOGU
Tlačan reši grofu življenje

Tistemu delu Tolmina, ki mu pravijo na Logu, so po starem rekli Sodenca. Tu so tolminski grofi sodili tlačane in jih kaznovali. Enkrat je grof tu sodil tlačanu, ki ni prišel na tlako. Hotel ga je zapret v ječo, a služabnik je grofa opomnil, da pripravljajo lov na divjega merjasca in da rabijo goniče. Tako je tlačan moral z grofom na lov. Ko so na lovu zasledovali merjasca, je ta nepričakovano napadel grofa. Bilo bi po njem, da ni tlačan s svojo betico udaril merjasca tako močno, da ga je ubil. Grof, bled kot smrt, za Ion podari tlačanu za volovsko kožo zemlje. Tlačan pa je bil prebrisan in je kožo razrezal na jermene in z njimi obkrožil velik kos zemlje prav na Logu.

Tolmin, 1958

V času SFRJ je bila tu vojašnica, danes pa industrijska cona.
(view on the map)
IZVIR POD GRMOM
“Izvir Pod grmom je poznan domačinom že iz davnine kot dobra pitna in zdravilna voda. Ta se v globine zemlje pri pretakanju čez naravno bioenergetsko močno območje tudi sama napolni s to energijo in jo na izvir prinese s sabo. S tem, ko popijemo kozarček te vode in si z njo umijemo oči in obraz, bomo tudi mi deležni te energije. Delovanje energij v tej vodi je osredotočeno na področje oči, ušes, nosu ter možganov in živčnega sistema.”
(view on the map)
KLAVŽE
Reka Bača je pod Podmelcem izdolbla slikovita korita. Kraj Klavže se je začel razvijati z
izgradnjo "bohinjskega" odseka železniške proge Dunaj-Trst. Gradnja pomembne železniške
povezave je prinesla številne železniške postaje, predore, mostove in tudi urejanje vodotoka
Bače. V koritih pod Podmelcem so Bačo zajezili in leta 1906 je tu začela delovati prva lesna
tovarna na vodni pogon na Primorskem. Od tovarne je danes ostalo ogromno poslopje na
levem bregu Bače. Na desnem bregu Bače danes deluje mala hidroelektrarna, zgrajena leta
1930.
(view on the map)
Gabrovo brdo - GABER
Gabrovo brdo NAS ČAKA NA ROBU Vojskarske planote nad Idrijskim prelomom. VLEČE SE MED DOLINO Hotenjke IN VZPOREDNO SOTESKO POTOKA Gačnika. Gačnik JE ZARADI ŠTEVILNIH SLAPOV, NAŠTEJEMO JIH LAHKO KAR ŠTIRINAJST, PO IZROČILU VOJSKARJEV VELJAL ZA DRUGO NAJGRŠO GRAPO V VSEJ AVSTROOGRSKI. VABIMO VAS NA PLANINSKI IZLET ČEZ Gabrovo brdo PO ROBU Idrijskega preloma IN VISOKO NAD TEMAČNO LEDENO GLOBELJO Gačnika.
(view on the map)
LAZNICA
Laznica je novo naselje dvanajstih hiš,zgrajenih večinoma med 1984 in 1992. Obdajajo jo vasi Gorje(570m),Poče(670m)Trebenče(460m).Nad teni kraji se dviga 1632m visoki Porezen, najvišji hrib cerkljanskega hribovja.Svoje ime je naselje dobilo šele leta 1997.
(view on the map)
ZADLAZ ŽABČE
V strugi Zadlaščice v približno sedemnajst metrov globokem prepadu decembra leta 1943 pričeli delovati ciklostilna tehnika"Krn". Obnovljena je bila leta 1951.
(view on the map)
ZADLAZ ČADRG
Razloženo naselje v južnem in vzhodnem pobočju Kalca (943m),na prostornih ostankih prisojnih teras nad desnim bregom globoke grape Zadlaščice ,ki se pod delom naselja ,Lazom , izliva v Tolminko .Ostali del vasi je Zadlaz z dvema jedroma :okoli šoli in bivše mlekarnice v smer poti Perbil , ki je zaselek v Zadlaz - Žabče .Skozi vas pelje betonirana cesta iz Tolmina , ki se nadaljuje proti Tolminskim Ravnam in naprej na planino Razor (1333m).
Zidane primorske hiše s položno streho iz korcev stoje kot prilepljene v pobočje . Nekoč so bile krite s slamo , opremljene pa so bile z odprtim ognjiščem .Tudi tu so vidni dvojni kozolci.Po travnih površinah so seniki s strmo pločevinasto streho iz ostankov soške fronte , ki po jih je že našel zob časa.
(view on the map)
IZVIR ZADLAŠČICE
Zadlaščica je reka, ki izvira pot planino Razor. Izvir je zanimiv in slikovit, a težje dostopen.

V srednjem delu je zajetje za vodo, s katero se oskrbujejo Tolmin z okolico, na reki pa je tudi hidroelektrarna
(view on the map)
SOTOČJE TOLMINKE IN ZADLAŠČICE
Sotočje Tolminke in Zadlaščice je poseben kraj, saj velja za najnižjo točko Triglavskega narodnega parka (180 m), ki jo počasi in vztrajno znižuje dve slikoviti in barviti alpski reki.

Korita ob izlivu Zadlaščice v Tolminko so zanimiva zaradi izvra termalne vode.Temperatura izvira je okrog 21°C, nastanek pa je povezan s pronicanjem površinske vode skozi apnenec v globino, kjer se voda zaradi geotermične energije segreje in se po razpokah ali zdrobljenih conah ob prelomih dvigne na površino.
(view on the map)
AKUMULACIJSKO JEZERO MOST NA SOČI
Kjer se danes razprostira jezero, je bila struga reke Soče, globoko v skalni grapi, tako da je stal ob njej celo mlin. Z načrti za zajezitev reke Sočeso začeli leta 1935-36, delo pa so končali leta 1940. Krajani, ki so bili prizadeti zaradi odvzema zemljišča, so dobili malenkostno odškodnino.Ker pa so pri gradnji centrale mnogi dobili delo, se niso preveč razburjali. Ljudje so zaslužili tudi z oddajenjem sob za prenočišče Italjanom.
Jezero je dolgo 7 km, največja globina znaša 32 m. Na najširšem delu pri Mostu na Soči je široka 600 m.
(view on the map)
JEZ PODSELO
Zgrajen je bil leta 1934-35. Za potrebe električne energije so zajezili reko Sočo,tako je na Mostu na Soči nastalo jezero.Voda je po tunelu skozi hrib speljana do hidroelektrarne Doblar.
(view on the map)
TOLMINSKI GRAD NA KOZLOVEM ROBU
(view on the map)
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI
Pozdravljeni,naši prijatelji!
(view on the map)
GOZDNA UČNA POT NA KOZLOV ROB
Današnje ruševine so ostalnine najbolje ohranjena in hkrati najpomembnejšega gradu na Tolminskem.
Iz grajskih utrb so od12. do 17.stoletja in tudi v času I svetovne vojne obvladovali Tolminsko,zlasti njene pomembne prometne pot.
Za lastništvo Kozlovega roba so se vc srednem veku potegovali mnogi pomembnifevtalci:oglejski patrihi,goriški grofje,mesto Čedad,Benečani in nazadnje Habsburžani.VArovanje gradu je deželni glavar zaupal močnim plemiškim rodbinam.
(view on the map)
MAKLEN PRI JURMANU
Maklen se nahaja na ovinku ob spominskem obeležju partizanske bolnice Volčanski ruti. Je eno od dreves, ki je omenjeno v brošuri Izjemna drevesa severne Primorske.
Za ogled brošure: http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/OE/01To/GUP/IzjemnaDrevesa.pdf
(view on the map)
Slap ob Idrijci
Slap ob Idrijci je naselje v Občini Tolmin. Je razpotegnjen kraj. Od Tolmina je oddaljen približno 12 km. Ime je dobil po slapu, ki je padal z Vrat v dolino reke Idrijce in se je z leti izsušil. Slap ob Idrijci je posebej znan kot rojstni kraj slovenskega pisatelja Cirila Kosmača. Ta je večino svojega življenja preživel izven domačega kraja, vendar mu je posvetil skoraj ves svoj pisateljski opus. V tem kraju je kar nekaj znamenitosti, med njimi tudi štiri kraške jame v Žlebeh - dve vodni in dve suhi - ter rojstna hiša Cirila Kosmača, Kulturni dom Cirila Kosmača in KUP (Kosmačeva učna pot). Med zanimivostmi najdemo tudi ohranjen obrambni okop gradišča iz antičnih časov.
Včasih je reka Idrijca tu poganjala mlin in žago, danes pa je tam hdroelektrarna.
(view on the map)
DICOVA VODA
Pod vasjo Klavže leži nad cesto Bača - Podbrdo izvir zdravilne vode, ki blagodejno vpliva na splošno počutje.
(view on the map)
ŽVEPLENA VODA
Izvir se nahaja na desni strani potoka Gačnik.
Voda močno zaudarja po gnilih jajcih. Okrog izvira so vidne bele lise.